Nieuwsbrief Aangeslotenen december 2016

Beste relatie,

Via deze mailing ontvangt u van mij de eerste nieuwsbrief voor de bij GTS aangesloten industriële klanten.

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van onderwerpen die betrekking hebben op het transport van gas en van andere zaken waar u als aangeslotene bij GTS mee te maken kan krijgen. Ook willen wij u op deze manier informeren over interessante nieuwsfeiten, gerelateerd aan de gasmarkt. De nieuwsbrief is voor ons een aanvullende informatievoorziening om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Het is ook om die reden dat wij begin 2015 zijn gestart met de industriedesk, zodat wij voor u een centraal klant contactpunt hebben om u een goede service te kunnen bieden. Ik hoop dat deze nieuwsbrief daar ook weer een stukje aan kan bijdragen. Wat ons betreft is de nieuwsbrief geen éénrichtingsverkeer: graag nodig ik u uit om hierop te reageren. Dat kan via een reactie naar de industriedesk of direct naar mijzelf. Wij zijn van plan de nieuwsbrief minimaal twee keer per jaar aan u te sturen.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief treft u aan in de linker kolom op deze pagina.

Tot slot wil ik u graag informeren over een personele wijziging in onze organisatie. Per 1 december 2016 is Klaas Niemeijer benoemd tot Manager Commerce and Regulation. Hij volgt Dick Zelhorst op die is benoemd tot Asset Manager van GTS.

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u mij bereiken via het e-mail adres  r.j.m.schutte@gastransport.nl of telefonisch op nummer 050 – 521 2436.

Met vriendelijke groet,


René Schutte
Manager Projects Industry & Markets