Actualiseren aansluitovereenkomst en contactgegevens

In 2017 ontvangt u van ons een nieuwe versie van de aansluitovereenkomst en van de bijbehorende algemene voorwaarden. Wij hebben in deze nieuwe versie tal van verwijzingen naar wet- en regelgeving bijgewerkt. Ook hebben we er naar gestreefd om de leesbaarheid en de overzichtelijkheid van het contract te verbeteren.

Het is voor ons van groot belang om over de juiste gegevens te beschikken als het gaat om contracten, dagelijks gastransport en mogelijke calamiteiten. Daarom vragen wij uw medewerking om te controleren of uw contactgegevens nog actueel zijn en om eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

Via deze link kunt u uw contactgegevens digitaal aan ons doorgeven.