Aangeslotenen

Onder aangeslotene wordt verstaan aangeslotenen of direct aangeslotenen aan het gastransportnet van GTS  zoals industrieën, energiecentrales en particuliere netbeheerders maar ook bijv. (groengas) invoeders. Veelal wordt er echter een exit bedoeld. Meer informatie over netbeheerders vindt u onder [Systeembeheerders].Als aangeslotene kunt u met GTS afspraken maken over de condities waaronder het gas bij u ter beschikking wordt gesteld. Deze condities worden vastgelegd in een aansluitovereenkomst (AO).  Het is wettelijk vastgesteld art. 1.2.1 van de Aansluitcode gas LNB dat GTS alleen gas beschikbaar mag stellen als GTS en aangeslotene een aansluitovereenkomst zijn overeengekomen.

In de regel kunt u als  aangeslotene een leverancier kiezen waar u het gas koopt. De leverancier zal vervolgens, via een shipper, zorgen dat er capaciteit wordt geboekt bij GTS. Een aangeslotene kan ook zelf  transport capaciteit boeken, daarvoor dient hij Aangeslotene Met Exit capaciteit (AMEX) te worden middels een AMEX licentie. Voorheen kon het voor aangeslotenen interessant zijn om een AMEX licentie te hebben omdat dit hem in staat stelde om langdurig capaciteit te boeken. Hiermee was voor hem zekerheid van gastransport gegarandeerd. Echter, thans reserveert GTS de geboekte capaciteit op industriële exits voor het komende jaar, en wel tot 1 december  in het lopende jaar.  zie art. 2.1.2.a van de Transportcode gas – LNB. Als aangeslotene bent u er dus van verzekerd dat de geboekte capaciteit in het lopende jaar ook beschikbaar voor u is in het volgende jaar, mits er voor 1 december geboekt is. Boekingen na 1 december worden op first come first serve-basis afgehandeld.

Op deze website kunt u onder [Aangeslotenen] verder informatie vinden over het aanvragen, het wijzigen of het opzeggen van een aansluiting.

Daarnaast kunt u informatie vinden over onze opstartdienst. Deze dienst is erop gericht om nieuwe of uitbreidingen van bestaande industriële aansluitingen te faciliteren middels een eenvoudiger capaciteitsboeking regime.

Tot slot: Het is zowel in ons beider belang dat wij de beschikking hebben over uw juiste contactgegevens, zodat wij u bijvoorbeeld snel kunnen bereiken indien zich er een calamiteit voordoet/dreigt voor te doen. Wij verzoeken uw medewerking om deze contactgegevens up-to-date te houden, door wijzigingen aan uw kant via deze link door te geven.

Indien u als (potentieel) aangeslotene vragen heeft over uw (potentiële) aansluiting dan zijn wij graag bereid u hierover te woord te staan.  Onze contact gegevens (van de aansluitingendesk) zijn onderaan deze pagina te vinden.