H-gas kaart van Nederland

De gassamenstellingskaart is beschikbaar voor vier componenten van het Gasunie  Transport Services H-gas netwerk: Wobbe-index , Propaan equivalent (PE), Methaangetal en Calorische waarde. Op de kaart is een aantal (gekleurde) gebieden weergegeven waarvoor het rekenkundig gemiddelde is bepaald van een aantal relevante kwaliteitsmetingen in dit gebied. Afhankelijk van de positie van dit rekenkundig gemiddelde binnen de bandbreedtes (zie legenda), zal het gebied de corresponderende kleur aannemen. De gekleurde gebieden worden elke 15 minuten ge-update.

In aanvulling op de gebieden, worden op de kaart pijlen weergegeven. Deze pijlen geven de richting weer van een geaggregeerde flowbepaling. De pijlrichtingen worden elke 5 minuten ge-update.

Let op dat de geaggregeerde gassamenstellings- en flowinformatie enkel bedoeld is ter illustratie. Door het geaggregeerde en landelijke karakter van de informatie, kunnen lokale netsituaties afwijken van de op de kaart getoonde waarden.

Let op dat de gassamenstellingskaarten alleen relevant zijn voor de circa 70 direct aangesloten H-gas partijen.

Vanwege technische problemen zijn de rapportages van Propaan Equivalent, Calorische waarde en Methaan getal op dit moment niet beschikbaar.

            

Wobbe index                                                    Propaan equivalent

 

Methaan getal             Calorische waarden

Methaan getal                                                 Calorische waarde