Maasmond LNG prognose

Op deze pagina wordt een prognose gepubliceerd van de verwachte H-gas samenstelling van de Maasmond LNG instroom in het Gasunie Transport Services netwerk.

Let op, de samenstellingsprognose is as-is, met een eventuele downstream menging of verarming ("afwobben") van het H-gas is geen rekening gehouden. De waarden zijn schattingen, de daadwerkelijke gassamenstelling kan afwijken.

Gedetailleerde H-gas samenstellingsgegevens worden door Gasunie Transport Services beschikbaar gesteld middels B2B services. Daartoe door GTS geautoriseerde H-gas aangeslotenen kunnen met deze services near real time samenstellingsgegevens - inclusief verwachte aankomsttijden - ophalen. Meer informatie over deze services kan verkregen worden bij de Customer Desk.

Klik hier voor de Maasmond LNG rapportage. ( op dit moment niet beschikbaar)