Integriteit van de aansluiting

In de Aansluitvoorwaarden Gas-LNB staat dat uw gasinstallatieverbinding en gasinstallatie geen gevaar op mag leveren voor het ongestoord functioneren van het landelijk gastransportnet, noch voor personeel van de netbeheerder of van door de netbeheerder ingeschakelde derden. Uw gasinstallatieverbinding en gasinstallatie zijn integer als wordt voldaan aan de in hoofdstuk 2 van de Aansluitvoorwaarden Gas–LNB genoemde voorwaarden.

In de Aansluitvoorwaarden Gas - LNB zijn een tweetal maatregelen genoemd die in de gasinstallatieverbinding van u kunnen worden opgenomen om de integriteit te kunnen borgen. Omdat deze maatregelen op dit moment bij zeer weinig gasinstallatieverbindingen aanwezig zijn, is bepaald dat er ook op een andere manier door u aangetoond kan worden dat de gasinstallatieverbinding en gasinstallatie integer zijn, namelijk door een verklaring af te geven opgemaakt door een erkende instantie. Met deze verklaring kan deze erkende instantie aangeven dat de achter het overdrachtspunt gelegen gasinstallatieverbinding en gasinstallatie voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Voordat een nieuwe gasinstallatieverbinding gasvoerend gemaakt wordt, moet de eigenaar aantoonbaar maken dat:

 • de in de Aansluitvoorwaarden Gas-LNB genoemde twee maatregelen (terugslagklep en apparatuur ter voorkoming van drukpendeling) zijn getroffen, of
 • dat de gasinstallatieverbinding en gasinstallatie inclusief kathodische bescherming, gasdrukregelstations, gasverbruiktoestellen en de gebouwen waarin deze installaties zijn opgesteld, zijn ontworpen, gefabriceerd en geïnspecteerd volgens de voor deze gasinstallatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tussentijds zult u bij aanpassingen aan uw gasinstallatieverbinding en/of gasinstallatie die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of ongestoord functioneren van het landelijke gastransportnet, voorafgaand aan de uitvoering, een melding moeten doen aan onze GTS Industriedsk (Tel.: +31 50 521 2323 of email industriedesk@gastransport.nl).

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • In 2017 worden er nieuwe emissie-eisen van kracht voor bestaande middelgrote stookinstallaties die in gebruik zijn bij industrieën, bedrijven en utiliteitsbouwen.

  Vanaf 1 januari 2017 moeten bestaande zogenaamde middelgrote stookinstallaties (> 1MW , < 50MW) aan de nieuw emissie-eisen van het activiteitenbesluit voldoen. De door de overheid gestelde

  NOx-emissie-eis is minder dan 70mg/m30 bij 3% O2.

  De mogelijkheden om dit te bereiken zijn:

  • Optimalisatie van de brander-instelling
  • Aanpassing van de brander constructie of nieuwe brander(s) en mogelijk ook ketel
  • Het toepassen van rookgascirculatie