Afschakelen bij noodsituaties

We kunnen in een noodsituatie overgaan tot het afschakelen (onderbreking van het transport) van aangesloten partijen. De wijze van afschakelen in betreffende transportsituatie zal vooral worden bepaald door: 

  • De omvang,
  • De geografische locatie,
  • De snelheid waarmee partijen afgeschakeld (en weer bij geschakeld) kunnen worden,
  • De gevolgen van de afschakeling

Ons Dispatching Center zal de betrokken partijen via het reguliere berichtenverkeer, E-mail, telefoon en mededelingen op onze website op de hoogte houden van de ontstane noodsituatie en de gevolgen daarvan voor het gastransport.