Transportcapaciteit van het netwerk

De technische entry- en exit capaciteiten worden geregeld opnieuw vastgesteld. De wijze waarop GTS de capaciteit bepaalt is vastgelegd in bijlage 2 van de “Transportvoorwaarden Gas LNB”.

Bij de bepaling van de technische capaciteit wordt uitgegaan van verwachtingen ten aanzien van exit en entry capaciteit in de komende jaren, de zogenaamde prognoses. Tevens spelen uitgangspunten, de gekwalificeerde keuzes ten aanzien van de technische hoedanigheden van het transportnet of onderdelen daarvan, de fysische hoedanigheden van het te transporteren aardgas en verwachtingen over het gebruik van entry en exitpunten of combinaties daarvan, een belangrijke rol.

De transportvoorwaarden schrijven voor dat de prognoses (paragraaf 2.2.1 van bijlage 2) en de uitgangspunten (paragraaf 2.2.2 van bijlage 2) die door GTS worden gebruikt bij het bepalen van de transportcapaciteit worden gepubliceerd. Aan deze verplichting wordt voldaan met het rapport “Ontwerp uitgangspunten transportsysteem”.

Verdere gegevens zijn verzameld in “Basisgegevens Aardgassen, 1980, NV Nederlandse Gasunie”. 

Download

Ontwerp uitgangspunten transportsysteem 241 kB 11 aug 2014
Basisgegevens aardgassen 4 MB 08 jul 2014