Consultatiedocument Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 (NOP2017)

Het consultatiedocument van de tweede editie van het Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 (NOP2017) beschrijft de behoefte aan gastransport in Nederland. Het plan is opgesteld door GTS op vrijwillige basis en is een antwoord op het verzoek van stakeholders die hun sterke interesse in de eerst editie hebben getoond. De scenario’s die de basis vormen van dit NOP zijn in zeer nauwe samenwerking met TenneT tot stand gekomen en geven een goede beschrijving van het gehele energiesysteem in Nederland. Deze scenario’s zijn in lijn met die welke op een Europees niveau worden gebruikt door ENTSOG en ENTSO-E in hun TYNDP.

Nederland heeft zich verbonden aan een transitie van de energiehuishouding naar een vrijwel emissieloze toekomst zoals vastgelegd in internationale afspraken. Het NOP neemt deze doelstelling als een belangrijk speerpunt.

Gevolgen voor onze gasinfrastructuur zijn voor een groot deel afhankelijk van markt- en infrastructuurontwikkelingen in ons omringende landen en van de ontwikkelingen in andere energiedragers in Nederland. Het NOP bevestigt dat de gasrotonde adequaat is maar dat op specifieke entry- en exitpunten aanpassingen nodig zijn om shippers voldoende keuzevrijheid te blijven bieden en om e energietransitie te faciliteren.

Het NOP2017 bestaat uit een hoofdrapport inclusief een aantal bijlagen, een separate bijlage VII en een referentie naar de scenario’s die in samenwerking met TenneT zijn opgesteld. Hier treft u de links aan naar deze documenten.

NOP rapport 2017 5 MB 27 jul 2017
NOP rapport 2017 bijlage 7 1 MB 27 jul 2017
Agenda NOP workshop 6-9-2017 26 kB 27 jul 2017