Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 (NOP 2017)

Het Netwerk Ontwikkelingsplan (NOP2017), beschrijft de behoefte aan gastransport in Nederland. Het is de tweede editie van het plan, de eerste editie verscheen in 2015. Het NOP bevat scenario’s die in zeer nauwe samenwerking met TenneT tot stand gekomen zijn. De scenario's geven een goede beschrijving van het gehele energiesysteem in Nederland en zijn in lijn met die welke op een Europees niveau worden gebruikt door ENTSOG en ENTSO-E in hun TYNDP.

Het Netwerk Ontwikkelings Plan dient als het investeringsplan van het KCD 2017 en is daarnaast  opgesteld op verzoek van stakeholders die hun sterke interesse in de eerste editie hebben getoond.
Nederland heeft zich verbonden aan een transitie van de energiehuishouding naar een vrijwel emissieloze toekomst zoals vastgelegd in internationale afspraken. Het NOP neemt deze doelstelling als een belangrijk speerpunt.

De gevolgen voor onze gasinfrastructuur zijn voor een groot deel afhankelijk van markt- en infrastructuurontwikkelingen in ons omringende landen en van de ontwikkelingen in andere energiedragers in Nederland. Het NOP bevestigt dat de gasrotonde adequaat is maar dat op specifieke entry- en exitpunten aanpassingen nodig zijn om shippers voldoende keuzevrijheid te blijven bieden en om de energietransitie te faciliteren.

Een consultatie-versie van het document is op 27 juli 2017 gepubliceerd waarna partijen tot 22 september de gelegenheid hebben gehad om hun reactie kenbaar te maken; op 6 september heeft een consultatie workshop plaatsgevonden. Hierbij zijn 21 partijen aanwezig geweest; daarnaast is van vier partijen een niet vertrouwelijke schriftelijke reactie ontvangen.

In de definitieve versie van het document die op 30 november 2017 is gepubliceerd  is gebruik gemaakt van de ontvangen reacties van onze stakeholders op de consultatie versie. Alle niet-vertrouwelijke reacties zijn beschikbaar op deze site.

Reacties op consultatie versie NOP 2017

Reactie National Grid 85 kB 04 dec 2017
Reactie FNB gas 320 kB 04 dec 2017
Reactie Engie 162 kB 04 dec 2017

Reacties op consultatie versie NOP 2017 – Addendum

Reactie Colenbrander 26 kB 25 mei 2018
Reactie Engie 75 kB 25 mei 2018
Reactie OMV GAS Marketing & Trading GmbH 112 kB 25 mei 2018
Reactie Gasterra 168 kB 25 mei 2018
Reactie Orsted AS 43 kB 25 mei 2018
Reactie VGN 150 kB 25 mei 2018
Reactie VEMW 235 kB 25 mei 2018