NOP 2015 (Netwerk Ontwikkelingsplan)

Het eerste, door ons samengestelde Netwerk Ontwikkelingsplan (NOP 2015), stelt capaciteitsmaatregelen voor, die ervoor zorgen dat de benodigde transport capaciteit aanwezig zal zijn in het gas transport systeem van Nederland. Het NOP 2015 heeft een tijdshorizon van twintig jaar. Het bevat voorstellen voor investeringsmaatregelen voor de eerstvolgende 10 jaren, daarbij rekening houdend met de periode waarin deze maatregelen een  economisch rendement hebben.

Een goed functionerend gastransport systeem in Nederland is van vitaal belang voor de Noordwest Europese gas markt. Omgekeerd, rekening houden met de ontwikkelingen in Noordwest Europa, is essentieel voor een goede capaciteitsplanning en een efficiënt gebruik van ons netwerk.

Door te investeren in ons netwerk, streven we de volgende doelen na: we willen goede economische mogelijkheden bieden voor onze klanten, we willen zekerheid bieden bij de levering van transport diensten, we willen een bijdrage leveren aan een geïntegreerde Europese gasmarkt en we willen een verdere ontwikkeling van liquide handelsplaatsen bevorderen, in het bijzonder de TTF handels markt.

Op 16 juli 2015 hebben we de definitieve versie van het NOP 2015 gepubliceerd, zie hieronder.

We hebben in de definitieve versie gebruik gemaakt van de ontvangen reacties van onze stakeholders op de consultatie versie.

Het beschikbaar stellen van de consultatie versie van het NOP 2015 op 13 mei 2015 betekende de start van de consultatie periode die op 10 juni 2015 werd beëindigd. Tijdens die periode is op 28 mei 2015 een consultatie meeting georganiseerd in Amsterdam, waarbij alle stakeholders aanwezig konden zijn.

Gedurende de consultatie periode hebben we 12 reacties ontvangen. Shippers, representatieve organisaties, storage operators en neighboring network operators uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland waren onder de respondenten. Alle niet-vertrouwelijke reacties zijn beschikbaar op deze site.

Indien u een gedrukt exemplaar van het NOP 2015 wilt ontvangen, kunt u dit via nop@gastranport.nl aanvragen (gelieve bezorgadres te vermelden).

Definitieve versie NOP 2015

NOP 2015 Definitieve versie 5 MB 15 nov 2016
NOP 2015 Definitieve versie database 3 MB 15 nov 2016
NOP 2015 - DNV GL Studie Transportalternative 1 MB 15 nov 2016

Reactie op consultatie versie NOP 2015

Reactie Astora 515 kB 15 nov 2016
Reactie Engie 188 kB 15 nov 2016
Reactie FNB 348 kB 15 nov 2016
Reactie GasTerra 88 kB 15 nov 2016
Reactie National Grid 86 kB 15 nov 2016
Reactie OGE 3 MB 15 nov 2016
Reactie RWE Gasspeicher 100 kB 15 nov 2016
Reactie Thyssengas 462 kB 15 nov 2016
Reactie VEMW 86 kB 15 nov 2016
Reactie VGN 104 kB 15 nov 2016
Reactie WINGAS 1 MB 15 nov 2016