Onderhoudskalender

Onderhoud transportsysteem

Er vindt regelmatig gepland onderhoud plaats aan het GTS transportnet. Indien deze werkzaamheden beperkingen geven op entry en/of exit capaciteiten, worden deze opgenomen in onderstaande tabel. Zodra een beperking in de tabel staat zal hiervoor ook een REMIT melding worden gedaan. De laatste kolom geeft de datum waarop voor het laatst de betreffende regel is gewijzigd.

De capaciteiten genoemd in de tabel kunnen worden gegarandeerd. In specifieke transportomstandigheden zijn hogere capaciteiten mogelijk.

Acute storingen kunnen ook leiden tot beperkingen op entry en/of exit capaciteiten. Deze worden niet in onderstaande tabel opgenomen maar aangekondigd via REMIT meldingen.

    Netwerkpunt   Capaciteit in kWh/h          
Start Eind ID Naam Richting Technisch Onbeschikbaar Beschikbaar Laatst gewijzigd  
2019/4/24* 2019/4/24 301113 Emden EPT (GASSCO) Entry 42 000 000 8 000 000 34 000 000 2019/04/02 *
2019/6/17 2019/6/19 301345 ROTTERDAM (GATE) Entry 16 595 571 11 473 275 5 122 296 2019/04/29 **
2019/6/17 2019/6/19 301454 MAASVLAKTE Q16 ORANJE NASSAU (ONE) Entry 1 1 0 2019/04/29 **
2019/6/17 2019/6/19 301090 MAASVLAKTE (TAQA) Entry 2 843 646 1 965 942 877 704 2019/04/29 **
2019/7/2 2019/7/3 301113 Emden EPT (GASSCO) Entry 42 000 000 8 000 000 34 000 000 2019/04/02  
2019/7/9 2019/7/10 301113 Emden EPT (GASSCO) Entry 42 000 000 18 000 000 24 000 000 2019/01/17  
2019/9/23 2019/9/27 301113 Emden EPT (GASSCO) Entry 42 000 000 18 000 000 24 000 000 2019/09/02  
2019/10/15 2019/10/15 301113 Emden EPT (GASSCO) Entry 42 000 000 18 000 000 24 000 000 2019/01/17  
2019/9/30* 2019/10/4 301111 ZELZATE (FLUXYS) Exit 16 500 000 10 000 000 6 500 000 2019/08/06  
2019/9/30* 2019/10/4 301111 ZELZATE (FLUXYS) Entry 12 500 000 3 500 000 9 000 000 2019/08/06  

* Het geplande onderhoud zal niet plaatsvinden. De volledige technische capaciteit is in deze periode beschikbaar
** De lagere capaciteit geldt alleen voor de uren tussen 08:00 en 17:00 uur

Onderhoud conversie installaties

Er vindt regelmatig gepland onderhoud plaats aan conversie installaties van GTS en aan de productie van stikstof. Beide hebben tot gevolg dat er minder stikstof inzetbaar is voor conversie. In bijgevoegde tabel staat de resulterende verminderde hoeveelheid in te zetten stikstof en voor welke perioden. De laatste kolom geeft de datum waarop voor het laatst de betreffende regel is gewijzigd. Er is maximaal 627.000 m3(n)/h stikstof inzetbaar.

Normaal onderhoud wordt lang van te voren gepland. Draaiuur afhankelijk onderhoud en langdurige storingen leiden op korte termijn tot verminderde inzetbaarheid van stikstof. Ook deze worden in de tabel opgenomen.

Naast de verminderde inzetbaarheid van stikstof uit de tabel kunnen ook acute en korte storingen leiden tot een verminderde inzetbaarheid van stikstof. Deze worden niet in onderstaande tabel opgenomen maar aangekondigd via REMIT meldingen. Actuele en historische informatie over de inzet van stikstof kan worden opgevraagd in het Stikstofoverzicht.

De geplande start- en einddatum uit de tabel is een indicatie. Voor de beperkingen uit de tabel worden vooraf geen REMIT meldingen gedaan. Pas bij de start en de stop van de werkzaamheden worden REMIT meldingen gedaan met de op dat moment actuele status.  De REMIT meldingen zijn leidend boven de planning genoemd in onderstaand overzicht.

Verminderde inzetbaarheid Stikstof (m3/h)
    Verminderde Inzetbaarheid Stikstof (m3/h)       Inzetbaar (m3/h)    
Start Eind Firm Baseload Non-firm Baseload Totaal Baseload Firm Volume Restricted Totaal Baseload Firm Volume Restricted Laatst gewijzigd
2019/10/08 2019/11/01 13 000 30 000 43 000 - 394 000 190 000 2019/10/08
2019/11/02 2019/11/10 13 000 15 000 28 000 - 409 000 190 000 2019/10/08
2019/11/11 2019/11/15 13 000 40 000 53 000 - 384 000 190 000 2019/10/08
2019/11/16 2019/11/29 - 15 000 15 000 - 422 000 190 000 2019/10/08
2019/11/30 2019/12/31 - - - - 437 000 190 000 2019/10/08
Onderhoudskalender 48 kB 08 okt 2019