Onderhoudskalender

Onderhoud transportsysteem

Er vindt regelmatig gepland onderhoud plaats aan het GTS transportnet. Indien deze werkzaamheden beperkingen geven op entry en/of exit capaciteiten, worden deze opgenomen in onderstaande tabel. Zodra een beperking in de tabel staat zal hiervoor ook een REMIT melding worden gedaan. De laatste kolom geeft de datum waarop voor het laatst de betreffende regel is gewijzigd.

De capaciteiten genoemd in de tabel kunnen worden gegarandeerd. In specifieke transportomstandigheden zijn hogere capaciteiten mogelijk.

Acute storingen kunnen ook leiden tot beperkingen op entry en/of exit capaciteiten. Deze worden niet in onderstaande tabel opgenomen maar aangekondigd via REMIT meldingen.

    Netwerkpunt Capaciteit in kWh/h
Start Eind ID Naam Technisch Onbeschikbaar Beschikbaar Laatst gewijzigd
2018-09-06 2018-09-06 301113 Emden EPT (GASSCO) 40.000.000 17.000.000 23.000.000 2018-03-30
2018-07-19 2018-09-30 301111 Zelzate 16.500.000 5.500.000 11.000.000 2018-08-06
2018-07-19 2018-09-30 300143 's Gravenvoeren 18.000.000 4.000.000 14.000.000 2018-08-06
2018-07-19 2018-09-30 301368 Bocholtz Vetschau 5.000.000 5.000.000 0 2018-08-06
2018-07-19 2018-09-30 300139 Bocholtz TENP 22.300.000 9.500.000 12.800.000 2018-08-06

 

Onderhoud conversie installaties

Er vindt regelmatig gepland onderhoud plaats aan conversie installaties van GTS en aan de productie van stikstof. Beide hebben tot gevolg dat er minder stikstof inzetbaar is voor conversie. In bijgevoegde tabel staat de resulterende verminderde hoeveelheid in te zetten stikstof en voor welke perioden. De laatste kolom geeft de datum waarop voor het laatst de betreffende regel is gewijzigd. Er is maximaal 627.000 m3(n)/h stikstof inzetbaar.

Normaal onderhoud wordt lang van te voren gepland. Draaiuur afhankelijk onderhoud en langdurige storingen leiden op korte termijn tot verminderde inzetbaarheid van stikstof. Ook deze worden in de tabel opgenomen.

Naast de verminderde inzetbaarheid van stikstof uit de tabel kunnen ook acute en korte storingen leiden tot een verminderde inzetbaarheid van stikstof. Deze worden niet in onderstaande tabel opgenomen maar aangekondigd via REMIT meldingen. Actuele en historische informatie over de inzet van stikstof kan worden opgevraagd in het Stikstofoverzicht.

De geplande start- en einddatum uit de tabel is een indicatie. Voor de beperkingen uit de tabel worden vooraf geen REMIT meldingen gedaan. Pas bij de start en de stop van de werkzaamheden worden REMIT meldingen gedaan met de op dat moment actuele status.  De REMIT meldingen zijn leidend boven de planning genoemd in onderstaand overzicht.

Verminderde inzetbaarheid Stikstof (m3/h)
    Verminderde Inzetbaarheid Stikstof (m3/h)       Inzetbaar (m3/h)    
Start Eind Firm Baseload Non-firm Baseload Totaal Baseload Firm Volume Restricted Totaal Baseload Firm Volume Restricted Laatst gewijzigd
2018/08/08 2018/08/18 50 000 30 000 80 000 - 357 000 190 000 2018/08/08
2018/08/19 2018/08/26 50 000 60 000 110 000 - 327 000 190 000 2018/08/08
2018/08/27 2018/09/09 50 000 30 000 80 000 - 357 000 190 000 2018/08/08
2018/09/10 2018/09/13 50 000 60 000 110 000 - 327 000 190 000 2018/08/07
2018/09/14 2018/09/14 215 000 45 000 260 000 - 177 000 190 000 2018/08/07
2018/09/15 2018/09/16 63 000 30 000 93 000 - 344 000 190 000 2018/08/07
2018/09/17 2018/09/24 78 000 30 000 108 000 - 329 000 190 000 2018/08/07
2018/09/25 2018/09/26 63 000 30 000 93 000 - 344 000 190 000 2018/08/07
2018/09/27 2018/09/27 196 000 30 000 226 000 - 211 000 190 000 2018/08/07
2018/09/28 2018/10/07 63 000 30 000 93 000 - 344 000 190 000 2018/08/07
2018/10/08 2018/10/18 63 000 60 000 123 000 - 314 000 190 000 2018/08/07
2018/10/19 2018/10/19 98 000 45 000 143 000 - 294 000 190 000 2018/08/07
2018/10/20 2018/10/29 98 000 0 98 000 - 339 000 190 000 2018/08/07
2018/10/30 2018/12/02 85 000 - 85 000 - 352 000 190 000 2018/08/08
2018/12/03 2018/12/31 - - 0 - 437 000 190 000 2018/08/08
Onderhoudskalender 28 kB 08 aug 2018