Onderhoudskalender

Onderhoud conversie installaties

Er vindt regelmatig gepland onderhoud plaats aan conversie installaties van GTS en aan de productie van stikstof. Beide hebben tot gevolg dat er minder stikstof inzetbaar is voor conversie. In bijgevoegde tabel staat de resulterende verminderde hoeveelheid in te zetten stikstof en voor welke perioden. De laatste kolom geeft de datum waarop voor het laatst de betreffende regel is gewijzigd. Er is maximaal 627.000 m3(n)/h stikstof inzetbaar.

Normaal onderhoud wordt lang van te voren gepland. Draaiuur afhankelijk onderhoud en langdurige storingen leiden op korte termijn tot verminderde inzetbaarheid van stikstof. Ook deze worden in de tabel opgenomen.

Naast de verminderde inzetbaarheid van stikstof uit de tabel kunnen ook acute en korte storingen leiden tot een verminderde inzetbaarheid van stikstof. Deze worden niet in onderstaande tabel opgenomen maar aangekondigd via REMIT meldingen. Actuele en historische informatie over de inzet van stikstof kan worden opgevraagd in het Stikstofoverzicht.

De geplande start- en einddatum uit de tabel is een indicatie. Alle wijzigingen op de onderhoudskalender worden gemeld via een REMIT vooraankondiging . De daadwerkelijk start of einde van de werkzaamheden worden d.m.v. een definitieve REMIT aangekondigd. De definitieve REMIT meldingen zijn leidend.

Verminderde inzetbaarheid Stikstof (m3/h)
Start Eind Firm Firm Volume Restricted Non-firm Laatst gewijzigd
2017/08/28 2017/10/01 60 000     2017/03/30
2017/10/02 2017/10/06 60 000 16 000   2017/03/30
2017/10/07 2017/10/11 60 000     2017/03/30
2017/10/12 2017/10/27 60 000   15 000 2017/02/15
2017/10/28 2017/11/05     15 000 2017/06/29
2017/11/06 2017/11/20 65 000   15 000 2017/08/10
2017/11/21 2017/11/24 65 000     2017/08/10
Onderhoudskalender N2 17 kB 10 aug 2017