Onderhoudskalender

Onderhoud transportsysteem

Er vindt regelmatig gepland onderhoud plaats aan het GTS transportnet. Indien deze werkzaamheden beperkingen geven op entry en/of exit capaciteiten, worden deze opgenomen in onderstaande tabel. Zodra een beperking in de tabel staat zal hiervoor ook een REMIT melding worden gedaan. De laatste kolom geeft de datum waarop voor het laatst de betreffende regel is gewijzigd.

De capaciteiten genoemd in de tabel kunnen worden gegarandeerd. In specifieke transportomstandigheden zijn hogere capaciteiten mogelijk.

Acute storingen kunnen ook leiden tot beperkingen op entry en/of exit capaciteiten. Deze worden niet in onderstaande tabel opgenomen maar aangekondigd via REMIT meldingen.

Onderhoud conversie installaties

Er vindt regelmatig gepland onderhoud plaats aan conversie installaties van GTS en aan de productie van stikstof. Beide hebben tot gevolg dat er minder stikstof inzetbaar is voor conversie. In bijgevoegde tabel staat de resulterende verminderde hoeveelheid in te zetten stikstof en voor welke perioden. De laatste kolom geeft de datum waarop voor het laatst de betreffende regel is gewijzigd. Er is maximaal 627.000/707.000 m3(n)/h stikstof inzetbaar.

Normaal onderhoud wordt lang van te voren gepland. Draaiuur afhankelijk onderhoud en langdurige storingen leiden op korte termijn tot verminderde inzetbaarheid van stikstof. Ook deze worden in de tabel opgenomen.

Naast de verminderde inzetbaarheid van stikstof uit de tabel kunnen ook acute en korte storingen leiden tot een verminderde inzetbaarheid van stikstof. Deze worden niet in onderstaande tabel opgenomen maar aangekondigd via REMIT meldingen. Actuele en historische informatie over de inzet van stikstof kan worden opgevraagd in het Stikstofoverzicht.

De geplande start- en einddatum uit de tabel is een indicatie. Voor de beperkingen uit de tabel worden vooraf geen REMIT meldingen gedaan. Pas bij de start en de stop van de werkzaamheden worden REMIT meldingen gedaan met de op dat moment actuele status.  De REMIT meldingen zijn leidend boven de planning genoemd in onderstaand overzicht.

Verminderde inzetbaarheid stikstof

    Verminderde inzetbaarheid stikstof (m3/u) Inzetbaar Stikstof (m3/u)  

 

Start Eind Firm Baseload Non-firm Baseload Totaal Baseload Firm Volume Restricted Totaal Baseload Firm Volume Restricted Laatst gewijzigd
2020/01/01 2020/03/20 - - 0 - 517 000 190 000 2020/01/20
2020/03/21 2020/04/05 50 000 - 50 000 - 467 000 190 000 2020/01/20
2020/04/06 2020/04/10 50 000 15 000 65 000 - 452 000 190 000 2020/01/20
2020/04/11 2020/04/24 50 000 - 50 000 - 467 000 190 000 2020/01/20
2020/04/25 2020/04/27 - - 0 - 517 000 190 000 2020/01/20
2020/04/28 2020/05/03 - 45 000 45 000 - 472 000 190 000 2020/01/20
2020/05/04 2020/05/20 60 000 45 000 105 000 - 412 000 190 000 2020/01/20
2020/05/21 2020/06/21 60 000 - 60 000 - 457 000 190 000 2020/01/20
2020/06/22 2020/06/26 60 000 15 000 75 000 - 442 000 190 000 2020/01/20
2020/06/27 2020/08/26 - - 0 - 517 000 190 000 2020/01/20
2020/08/27 2020/08/27 290 000 15 000 305 000 - 212 000 190 000 2020/01/20
2020/08/28 2020/09/02 - - 0 - 517 000 190 000 2020/01/20
2020/09/03 2020/09/03 146 000 - 146 000 - 371 000 190 000 2020/01/20
2020/09/04 2020/09/06 - - 0 - 517 000 190 000 2020/01/20
2020/09/07 2020/09/13 - 16 000 16 000 190 000 501 000 0 2020/01/20
2020/09/14 2020/09/18 65 000 31 000 96 000 190 000 421 000 0 2020/01/20
2020/09/19 2020/09/20 65 000 15 000 80 000 - 437 000 190 000 2020/01/20
2020/09/21 2020/09/25 78 000 15 000 93 000 - 424 000 190 000 2020/01/20
2020/09/26 2020/09/27 13 000 - 13 000 - 504 000 190 000 2020/01/20
2020/09/28 2020/10/30 93 000 - 93 000 - 424 000 190 000 2020/01/20
2020/10/31 2020/11/13 80 000 - 80 000 - 437 000 190 000 2020/01/20
2020/11/14 2020/12/31 - - 0 - 517 000 190 000 2020/01/20
Onderhoudskalender 53 kB 20 jan 2020