Onderhoudskalender

Onderhoud transportsysteem

Er vindt regelmatig gepland onderhoud plaats aan het GTS transportnet. Indien deze werkzaamheden beperkingen geven op entry en/of exit capaciteiten, worden deze opgenomen in onderstaande tabel. Zodra een beperking in de tabel staat zal hiervoor ook een REMIT melding worden gedaan. De laatste kolom geeft de datum waarop voor het laatst de betreffende regel is gewijzigd.

De capaciteiten genoemd in de tabel kunnen worden gegarandeerd. In specifieke transportomstandigheden zijn hogere capaciteiten mogelijk.

Acute storingen kunnen ook leiden tot beperkingen op entry en/of exit capaciteiten. Deze worden niet in onderstaande tabel opgenomen maar aangekondigd via REMIT meldingen.

Onderhoud conversie installaties

Er vindt regelmatig gepland onderhoud plaats aan conversie installaties van GTS en aan de productie van stikstof. Beide hebben tot gevolg dat er minder stikstof inzetbaar is voor conversie. In bijgevoegde tabel staat de resulterende verminderde hoeveelheid in te zetten stikstof en voor welke perioden. De laatste kolom geeft de datum waarop voor het laatst de betreffende regel is gewijzigd. Er is maximaal 627.000 m3(n)/h stikstof inzetbaar.

Normaal onderhoud wordt lang van te voren gepland. Draaiuur afhankelijk onderhoud en langdurige storingen leiden op korte termijn tot verminderde inzetbaarheid van stikstof. Ook deze worden in de tabel opgenomen.

Naast de verminderde inzetbaarheid van stikstof uit de tabel kunnen ook acute en korte storingen leiden tot een verminderde inzetbaarheid van stikstof. Deze worden niet in onderstaande tabel opgenomen maar aangekondigd via REMIT meldingen. Actuele en historische informatie over de inzet van stikstof kan worden opgevraagd in het Stikstofoverzicht.

De geplande start- en einddatum uit de tabel is een indicatie. Voor de beperkingen uit de tabel worden vooraf geen REMIT meldingen gedaan. Pas bij de start en de stop van de werkzaamheden worden REMIT meldingen gedaan met de op dat moment actuele status.  De REMIT meldingen zijn leidend boven de planning genoemd in onderstaand overzicht.

Verminderde inzetbaarheid Stikstof (m3/h)
    Verminderde Inzetbaarheid Stikstof (m3/h)       Inzetbaar (m3/h)    
Start Eind Firm Baseload Non-firm Baseload Totaal Baseload Firm Volume Restricted Totaal Baseload Firm Volume Restricted Laatst gewijzigd
2018/11/25 2018/12/08 50 000 0 50 000 - 387 000 190 000 2018/11/30
2018/12/09 2018/12/14 65 000 15 000 80 000 - 357 000 190 000 2018/11/30
2018/12/15 2018/12/31 - - 0 - 437 000 190 000 2018/11/30
2019/01/01 2019/04/28 - - 0 - 437 000 190 000 2018/10/25
2019/04/29 2019/05/05 60 000 - 60 000 - 377 000 190 000 2018/10/25
2019/05/06 2019/05/17 60 000 15 000 75 000 - 362 000 190 000 2018/10/25
2019/05/18 2019/06/02 60 000 - 60 000 - 377 000 190 000 2018/10/25
2019/06/03 2019/06/07 275 000 15 000 290 000 - 147 000 190 000 2018/10/25
2019/06/08 2019/06/09 60 000 - 60 000 - 377 000 190 000 2018/10/25
2019/06/10 2019/06/21 60 000 31 000 91 000 - 346 000 190 000 2018/11/02
2019/06/22 2019/06/23 - 16 000 16 000 - 421 000 190 000 2018/11/02
2019/06/24 2019/06/27 - 16 000 16 000 190 000 421 000 0 2018/11/07
2019/06/28 2019/06/28 85 000 16 000 101 000 190 000 336 000 0 2018/11/02
2019/06/29 2019/08/07 85 000 - 85 000 - 352 000 190 000 2018/10/25
2019/08/08 2019/08/18 - - 0 - 437 000 190 000 2018/10/25
2019/08/19 2019/08/30 - 15 000 15 000 - 422 000 190 000 2018/10/25
2019/08/31 2019/09/01 - - 0 - 437 000 190 000 2018/10/25
2019/09/02 2019/09/06 146 000 - 146 000 - 291 000 190 000 2018/10/25
2019/09/07 2019/09/08 - - 0 - 437 000 190 000 2018/10/25
2019/09/09 2019/09/13 146 000 - 146 000 - 291 000 190 000 2018/10/25
2019/09/14 2019/09/15 - - 0 - 437 000 190 000 2018/10/25
2019/09/16 2019/09/27 215 000 15 000 230 000 - 207 000 190 000 2018/10/25
2019/09/28 2019/09/29 - - 0 - 437 000 190 000 2018/10/25
2019/09/30 2019/11/08 13 000 - 13 000 - 424 000 190 000 2018/11/02
2019/11/09 2019/12/31 - - 0 - 437 000 190 000 2018/11/02
Onderhoudskalender 41 kB 30 nov 2018