PCI

Gasunie Transport Services heeft drie projecten ingediend om in aanmerking te komen als project van gemeenschappelijk belang (Project of Common Interest, PCI) onder Verordening 347/2013. Deze projecten zijn ook opgenomen in het TYNDP 2015 (dat in het eerste kwartaal van 2015 zal worden gepubliceerd).

Project TRA-N-192

Entry capaciteitsuitbreiding GATE terminal
Uitbreiding van de entry capaciteit van GATE terminal. Hierdoor kan een grotere import van LNG in Noordwest-Europa een dalende binnenlandse productie compenseren.

Project TRA-N-313

Vervoer H-gas tussen NL en D
Uitbreiding van H-gas import en export capaciteit met Duitsland in het zuidoostelijke deel van de NL. Specifiek uitbreiding van entry capaciteit bij Bocholtz, Venlo, Winterswijk en Zevenaar. Met dit project kan de conversie van de L-gas markt in Duitsland plaatsvinden en kan H-gas geleverd worden uit diverse en bronnen en door diverse transportroutes, zowel uit Zuid-Europa en West-Europa. Dit verhoogt de diversificatie en voorzieningszekerheid van de L-gas markten die omgezet zijn naar H-gas.

Project TRA-N-314

Transport van OSZ / Bunde naar Julianadorp
Uitbreiding van entry capaciteit op OSZ zodat grotere hoeveelheden gas via Duitsland getransporteerd kunnen worden naar de Nederlandse markt en via BBL naar het Verenigd Koninkrijk. Ook de export naar Duitsland richting OSZ kan onder bepaalde omstandigheden, bij hoge import van LNG in Nederland, worden verhoogd. Met dit project zal de interconnectiecapaciteit tussen Nederland en Noord-Duitsland toenemen, tevens de diversificatie van bronnen en transportroutes en daardoor zal de voorzieningszekerheid toenemen.

Contact gegevens

Gasunie Transport Services, nop@gastransport.nl

Consultatie is gepland in het overleg van het Nederlandse Network Development Plan (NOP), te beginnen in Q2 2015.