Renovatie regionaal gastransportnet

We gaan in het hele land onderdelen van het regionale gastransportnet renoveren. De oudste onderdelen van het gastransportnet zijn circa 50 jaar oud. Ze naderen het einde van hun technische levensduur. Daarom gaan we ze nu grotendeels vervangen

De activiteiten vinden plaats in het regionale net waarin de druk van het gas maximaal 40 bar is. Het regionale net omvat circa:

  • 2.800 afsluiterschema’s
  • 6000 km pijpleiding

In totaal zullen de werkzaamheden, gerekend vanaf 2013, zo’n 15 - 20 jaar in beslag nemen. Tijdens de uitvoering gaat het gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.

De renovatiewerkzaamheden vinden in het hele land plaats. Op de website www.gasuniebouwt.nl is specifieke informatie hierover te vinden.

Renovatie gastransportnet: afsluiterschema's

Renovatie gastransportnet: afsluiterschema's

Renovatie gastransportnet: gasontvangstations

Renovatie gastransportnet: gasontvangstations

Renovatie gastransportnet: meet- en regelstation

Renovatie gastransportnet: meet- en regelstation

Voor meer informatie zie de website van N.V. Nederlandse Gasunie.