System Quality Signal

Op deze pagina tonen wij het systeem kwaliteitssignaal (SQS).

Het SQS toont op uurbasis de actuele fysieke kwaliteitsbalans en daarmee het gebruik van kwaliteitsconversie of inverse kwaliteitsconversie. Indien de wijzer vanuit de groene zone richting één van de oranje zones beweegt kan er een fysiek kwaliteitsprobleem optreden. De veroorzakende shippers zijn zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de fysieke kwaliteitsbalans door een verandering aan te brengen in de verhouding tussen H en G gas. Indien het signaal verder verslechtert (richting rood) zal GTS actief ingrijpen door floworders te geven aan de veroorzakende partijen.

Het is mogelijk dat de SQS vanwege technische storing niet getoond wordt. Als dit het geval is zal de historie file niet bijgewerkt worden. In deze situatie wordt geen waarde getoond, deze cellen zijn leeg.

System Quality Signal

Normaleomstandigheden rQCgebruikt QCgebruikt rQcprobleem Qcprobleem