Aanpassingen aan de entry, exit en trading programmas van GTS shippers

19 apr 2018

Sinds 1 januari 2018 hebben Gasunie Transport Services (GTS) en BBL Company (BBLC) hun transport systemen geïntegreerd met als resultaat dat de BBL interconnector nu onderdeel is van de TTF market area. Deze integratie heeft ook IT gevolgen voor onze shippers.

Elke GTS shipper (elke LA, LB en LC licentiehouder) zal de programma’s die in het kader van vereisten voor het balanceringsregime ingestuurd worden, moeten aanpassen.  De reden voor deze aanpassing is noodzakelijk doordat het TTF nu onderdeel is van de trading zone die de transportsystemen van GTS en BBLC verbindt. De aanpassingen per programma zijn hieronder samengevat.

Entry programme

In an entry programme, the GTS shipper specifies the total volume of physical entry into the GTS gas transmission network for the specific portfolio for each hour. Furthermore, the shipper specifies the aggregated volume of gas for each hour, no longer specifying the counterparty for the trades on TTF. Instead, the aggregation of all trades on TTF must be included using the shippercode GSTPTRADE we reserved for this purpose.

Exit programme

In an exit programme, the GTS shipper specifies the total volume of physical exit for the specific portfolio for each hour. Furthermore, the shipper specifies the aggregated volume of gas for each hour, no longer specifying the counterparty for the trades on TTF. Instead, the aggregation of all trades on TTF must be included using the shippercode GSTPTRADE we reserved for this purpose.

GTS shippers can still add their trade transactions to the entry and exit programmes: there is no need for them to supply separate programmes. When a shipper applies damping, it is advisable to add the aggregated trade transactions to the entry programme.

Trade programme

GTS shippers with a licence C (i.e., parties solely trading on TTF) must submit a programme to GTS. In this trade programme (per portfolio for each hour) the transfer from the GTS set of balancing to the Trading Zone (or vice versa) is represented. Contrary to the current trading programmes, these parties should no longer specify each counterparty for the trades on TTF, but only specify the aggregated volume of gas traded. Instead, the aggregation of all trades on TTF must be included using the shippercode GSTPTRADE we reserved for this purpose.

Further details can be found in document on GTS BBL integration operation aspects (link). For programme responsible parties that apply damping, it is strongly advised to test the adjusted programmes to ensure that damping will indeed be applied by GTS.

Timing

In December 2017 werd het duidelijk dat een substantieel aantal shippers niet in staat waren om de vereiste programma aanpassingen tijdig door te voeren. Teneinde operationele problemen te voorkomen heeft GTS een quick fix geïmplementeerd waarmee die shippers uitstel kregen voor de implementatie van de aanpassingen tot 1 mei 2018. Een analyse laat zien dat een nu nog beperkte groep shippers de aanpassingen nog steeds niet heeft nog steeds heeft doorgevoerd.  Aangezien de tijd tot 1 mei aanstaande mogelijk te kort is om betreffende programma’s aan te passen, geven we die shippers verder uitstel tot 20 september 2018. Daarna verdwijnt de quick fix als onderdeel van een grotere IT release.

Graag nodigen wij u uit om de wijzigingen in het programmaproces met onze IT-systemen te testen. Hiervoor kunt u per email contact opnemen met nominationsupport@gastransport.nl.