ACM publiceert ontwerp-methodebesluit GTS 2017-2021

06 apr 2016

Vandaag heeft de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op haar website de  ontwerp-methodebesluiten voor landelijke en regionale energienetbeheerders gepubliceerd, waaronder het ontwerp-methodebesluit voor GTS. In dit besluit presenteert de toezichthouder het reguleringskader voor het landelijk gastransportnet in Nederland voor de jaren 2017-2021.

Het ontwerp-methodebesluit is bepalend voor de vaststelling van de tarieven die GTS in rekening mag brengen voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Ook voor Tennet en de regionale netbeheerders heeft ACM ontwerp-methodebesluiten ter inzage gelegd. In de komende zes weken kunnen alle belanghebbende partijen, waaronder GTS, hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Bekijk hier het Methodebesluit GTS 2017-2021.