ACM publiceert transporttarieven 2015 van GTS

23 dec 2014

De Nederlandse toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft vandaag de transporttarieven van landelijk netbeheerder GTS (Gasunie Transport Services) gepubliceerd. ACM heeft in haar besluit het voorstel dat GTS begin oktober heeft ingediend grotendeels overgenomen. De toezichthouder heeft berekend dat de tarieven voor het transport door GTS stijgen met zo’n 4,2 procent.

De stijging is een gevolg van de ingebruikname van  twee grote investeringsprojecten, die de transportcapaciteit in Nederland op verzoek van marktpartijen vergroten. Bovendien verwacht GTS lagere transportvolumes in 2015. De verwachte daling van de volumes is het gevolg van enerzijds gewijzigd boekingsgedrag van shippers (shippers optimaliseren hun vraag naar transportcapaciteit met het boeken van maand- en dagcontracten) en anderzijds een lagere vraag naar transportcapaciteit door afname van de binnenlandse productie en de binnenlandse vraag van vooral elektriciteitscentrales.

ACM heeft een doelmatigheidstoets laten uitvoeren op twee grote investeringsprojecten die afgelopen najaar in gebruik zijn genomen. ACM concludeert dat deze investeringen 100% doelmatig zijn. Een deel van deze investeringskosten is nu in lijn met het methodebesluit vergoed in de tarieven. Naar verwachting zal het overige deel worden verwerkt in de tarieven 2016.

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2015.