Addendum Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 (NOP2017)

29 mrt 2018

Vandaag heeft GTS een addendum op het Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 (NOP2017) gepubliceerd. Het NOP beschrijft de ontwikkeling van vraag en aanbod van gas en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gasinfrastructuur van GTS in Nederland. In dit addendum worden de gevolgen van de gereduceerde Groningen productie voor de Nederlandse markt beschreven en de voorgestelde investeringen in het GTS netwerk.

We hopen dat U het addendum met belangstelling zult lezen en zijn benieuwd naar uw reactie. We nodigen U daarom uit deze aan ons kenbaar te maken via postbus nop@gastransport.nl. Wilt u daarbij aangeven of wij uw reactie vertrouwelijk moeten behandelen? De consultatieperiode eindigt op 26 april.

We organiseren een consultatiesessie op 13 april in het van der Valk A4 hotel te Schiphol waar we een verdere toelichting zullen geven en waar u aan een discussie deel kunt nemen.