Additionele tender Pieklevering

15 apr 2010

Wij verzorgen Pieklevering faciliteiten voor de markt. Voor het winterseizoen 2010/2011 dient er nog additionele capaciteit en volume gecontracteerd te worden (220.000 m3/h en 10.000.000 m3) GTS wil hier invulling aan geven door bij een (beperkt) aantal leveranciers pieklevering diensten in te kopen.

Hierbij wordt u verzocht deel te nemen aan de tender pieklevering diensten ten behoeve van GTS.

Als u geïnteresseerd ben in deze tender kunt u een e-mail sturen naar peakfacility@gastransport.nl. U krijgt dan de aanlog procedure van de e-tender toegestuurd. De sluitingsdatum van deze tender is maandag 3 mei 2010 om 12:00h (CET).