Afronding splitsing GTS

18 apr 2016

Met ingang van dit jaar is GTS gesplitst in twee separate bedrijven: GTS als eigenaar van het landelijke hoofdtransportsysteem (HTL) en Gasunie Grid Services (GGS) als eigenaar van het regionale hogedruksysteem (RTL). In onze oorspronkelijke planning zou GGS begin 2016 worden aangewezen als transmissiesysteembeheerder, waardoor er per 1 januari 2017 sprake zou zijn van twee transmissiesysteembeheerders.

Eind december 2015 is echter het wetsvoorstel STROOM door de Eerste Kamer weggestemd. Dat heeft ook tot gevolg dat aanwijzing van GGS als tweede transmissiesysteembeheerder nu nog niet mogelijk is. GGS kan binnen de huidige Gaswet alleen aangewezen worden als gewone netbeheerder. Dit zou verstrekkende gevolgen hebben voor de inrichting en werking van het TTF marktgebied. Om die reden is de finalisering van de splitsing uitgesteld tot het moment dat de Gaswet alsnog een tweede transmissiesysteembeheerder mogelijk maakt ofwel de aanwijzing alsnog gerealiseerd kan worden zonder aanpassing van het TTF marktgebied. Om dat laatste te bewerkstelligen heeft GTS een wijziging van de toegangsvoorwaarden ingediend. De definitieve besluitvorming over zowel de wijziging van de Gaswet als de toegangsvoorwaarden is niet voor 1 januari 2017 te verwachten.

Daarom zal de huidige situatie vooralsnog gecontinueerd worden, waarbij GTS de aangewezen netbeheerder blijft voor zowel het HTL-net van GTS én het RTL-net van GGS. De inrichting en werking van het TTF marktgebied kan daarmee in stand blijven. Wanneer er meer duidelijkheid is over te volgen tijdspad zullen wij onze klanten en andere stakeholders hierover informeren.