BBLC en GTS brengen TTF en NBP dichter bij elkaar

01 mei 2017

Gasunie Transport Services (GTS) en BBL Company (BBLC) onderzoeken of zij hun transportsystemen kunnen integreren door het interconnectiepunt (IP) Julianadorp op te heffen. Hierdoor wordt de BBL-interconnector onderdeel van het TTF-marktgebied. GTS en BBLC kennen vanaf dat moment een gezamenlijk entry/exit systeem waarin ze als onafhankelijke TSO’s blijven opereren. Deze integratie leidt tot een directe verbinding tussen de twee grootste gashandelsplaatsen van Europa, de Nederlandse Title Transfer Facility (TTF) en het Engelse National Balancing Point (NBP).

Met een directe verbinding tussen de beide marktgebieden hebben shippers de mogelijkheid om gemakkelijker en efficiënter gas te transporteren tussen het TTF-marktgebied en het NBP-marktgebied. Hierdoor kunnen shippers eenvoudiger inspelen op prijsverschillen tussen het TTF en NBP. Verbeterde arbitragemogelijkheden zorgen voor verminderde prijsverschillen en prijsschommelingen tussen beide handelsplaatsen.

De integratie kan bijdragen aan de verdere uitbouw van TTF als meest liquide gashandelsplaats van Europa. GTS en BBLC verwachten in het tweede kwartaal van 2017 de uitkomst van het onderzoek in de markt te kunnen consulteren.

Klik op afbeelding om te vergroten Klik op afbeelding om te vergroten

Voordelen van de maatregel

Doordat BBL met een deel van haar buffer GTS kan helpen bij het balanceren, zorgt dit voor meer flexibiliteit voor shippers in het netwerk van GTS. Daardoor zal de systeemintegriteit bij een systeemonbalans minder snel in het geding komen. Dat zorgt ervoor dat GTS minder vaak gas hoeft te verhandelen via de groothandelsbeurs. Dat leidt tot een kostenbesparing van ongeveer €1,5 miljoen per jaar voor de shippers.

De samenwerking tussen GTS en BBLC houdt ook in dat erkenning van shippers voortaan via één loket gaat. Dit vereenvoudigt de toegang van shippers tot het vergrote TTF-marktgebied. Met deze samenwerking, die bijdraagt aan een verdere ontwikkeling van de interne energiemarkt van de Europese Unie en die aansluit bij de ambities van ACER’s Gas Target Model, positioneren BBLC en GTS zich als TSO’s die voorop lopen in het bieden van klantgerichte oplossingen en implementatie van vooruitstrevende ontwikkelingen.

Klik op afbeelding om te vergroten Klik op afbeelding om te vergroten

Tarieven en kosten

De transporttarieven die golden voor IP Julianadorp zullen door beide TSO’s worden herverdeeld over hun overige netwerkpunten. Voor BBLC betekent dit dat het tarief op Julianadorp wordt verplaatst naar het bestaande tarief op IP Bacton. De kosten voor het transport door de BBL blijven daardoor gelijk.

GTS verdeelt het tarief over haar overige entry- en exitpunten. De tarievengrondslagen voor GTS veranderen niet. De invloed op de bestaande tarieven is zeer beperkt (1,2%). De kosten voor de uitvoering van de maatregel zijn gering en behelzen enkel aanpassingen aan de IT-systemen van beide TSO’s.

Klik op afbeelding om te vergroten Klik op afbeelding om te vergroten