Beëindiging van Link4HubsPlatform met ingang van 1 januari 2013

15 nov 2012

De Link4Hubs partners Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD), Energinet.dk en Gas Transport Services BV (GTS) hebben in juli 2010 Link4Hubs geïntroduceerd. Dit was de eerste Europese grensoverschrijdende dienst voor firm day-ahead transport van aardgas met een gecombineerd boeking en nominatie proces. In de afgelopen jaren heeft deze innovatieve dienst nieuwe mogelijkheden aan grensoverschrijdend gastransport voor shippers geboden, die actief zijn in de transportnetten van de drie deelnemende TSO's. Bij de voorspoedige ontwikkeling van een pan-Europese capaciteit platform spelen Energinet.dk GTS en GUD een belangrijke rol. Gebundelde diensten als Link4Hubs zullen een integraal onderdeel worden van dit nieuwe capaciteit platform dat zal ingaan vanaf 1 april 2013.

Als gevolg hiervan zullen de Link4Hubs partners vanaf 01 januari 2013 stoppen met het Link4Hubs Platform (laatste boeking venster op 28 december 2012 voor de gasdagen 29, 30 en 31 december 2012).