Bufferzones Gasport 17 november 2012

19 nov 2012

Afgelopen zaterdag 17 november werden in Gasport abusievelijk te ruime bufferzones zones getoond.

De historische informatie in Gasport (zie grafiek hieronder) toont de informatie zoals Gasport die op basis van de juiste bufferzones had moeten tonen. Duidelijk is dat als zaterdag 17 november de juiste bufferzones gebruikt zouden zijn dat dan om 10:00 uur een biedladder afroep had moeten plaats vinden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd omdat de te ruime buffergrenzen gehanteerd werden.

De oorzaak van deze discrepantie tussen de actuele informatie en de historische informatie is inmiddels bekend en verholpen.

Bovenstaande heeft geen consequenties gehad omdat GTS en de marktpartijen conform de afspraak gestuurd hebben op de op dat moment beschikbare POS en SBS informatie.