Consultatiefase incrementele capaciteit

19 okt 2017

Conform hetgeen vastgelegd is in Verordening (EU) 2017/459 (NC CAM) die op 6 april 2017 van kracht is geworden heeft GTS in de periode april tot en met juli 2017 een market demand assessment uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de behoefte aan additionele capaciteit op interconnectiepunten van marktpartijen. De uitkomsten van deze demand assessment zijn vertaald in concrete voorstellen voor uitbreiding van capaciteit. De documenten met deze voorstellen zijn vanaf vandaag tot en met 19 december 2017 ter consultatie beschikbaar op onze website. De additionele capaciteit die uiteindelijk beschikbaar komt op basis van de uitkomsten van deze consultatie en goedkeuring van de regulators, wordt in de jaarveiling van 2019 op PRISMA aangeboden.