Consultatie sessie GTS op 13 April

29 mrt 2018

Vrijdag 13 april organiseren we een consultatiesessie over drie actuele onderwerpen: het addendum van het Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 (NOP 2017), de implementatie van Virtuele Interconnectiepunten (VIPs) en de Netwerk Code Tarieven (NC TAR).

  • Vandaag gaan we een addendum op het NOP 2017 publiceren. In dit addendum worden de gevolgen van de gereduceerde Groningen productie voor de Nederlandse markt beschreven en de voorgestelde investeringen in het GTS netwerk.

  • GTS heeft de implementatie van de VIPs uitgesteld vanwege juridische en regulatoire onduidelijkheden. We geven in deze sessie een proces update en daarnaast willen we graag uw mening horen over welke vervolgstappen we moeten gaan nemen.

  • ACM heeft haar ontwerpbesluit voor de implementatie van NC TAR gepubliceerd. Wij willen een aantal implementatie aspecten met betrekking tot de wijzigingen in de Nederlandse Codes met u bespreken. Dit onderdeel van de consultatie sessie is niet bedoeld om het ontwerp besluit te bespreken.

We organiseren de consultatiesessie in het van der Valk A4 hotel te Schiphol waar we een verdere toelichting zullen geven en waar u aan een discussie deel kunt nemen.

Noteer deze datum alvast in uw agenda en gebruik het aanmeldingsformulier om uw deelname te bevestigen. De agenda treft u hierbij aan.