Save the date: 4 juli 2019, Consultatieworkshop uitgangspunten bepaling benodigde Groningenproductie

21 jun 2019

Naar aanleiding van de aardbeving in Westerwijtwerd van 22 mei heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat ons gevraagd om in kaart te brengen wat er mogelijk is om de Groninger gasproductie versneld naar beneden te brengen. Op 11 juni hebben wij ons voorlopig advies naar de Minister van Economische Zaken en Klimaat gestuurd

Eén van de beoogde maatregelen is om het inzetpercentage van de stikstof te verhogen van 92,5% naar 100% (van de capaciteit van Ommen en Wieringermeer). Graag willen we onze planningsuitgangspunten en de wijzingen daarin aan de verschillende marktpartijen voorleggen.

Op 26 juni zullen we ons advies en een slide pack naar de ons bekende marktpartijen toesturen. Deze willen we op 4 juli in de vorm van een workshop verder toelichten aan de marktpartijen. Op 10 juli C.O.B. zal de consultatieperiode aflopen en de dan ingediende consultatiereacties zullen worden betrokken in ons definitief advies eind juli.

De reden waarom GTS heeft gekozen voor deze korte doorlooptijd is vanwege de korte tijd waarin nog een aantal noodzakelijke stappen moeten worden genomen voordat de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot het definitieve vaststellingsbesluit kan komen.

De workshop is bedoeld voor onze shippers en de reguliere Representatieve Organisaties en zal plaatsvinden van 10.30-12.30, met daarna een lunch. U kunt zich via dit formulier aanmelden. U ontvangt daarna een uitnodiging met daarin nadere informatie. Graag aanmelden voor 28 juni a.s..