Contractering Direct Aangeslotenen

21 jul 2010

Ontwikkelingen Contractering Direct Aangeslotenen

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de Raad) heeft het codewijzigingsvoorstel inzake de 'contractering direct aangeslotenen' d.d. 31 maart 2009 - conform de daarvoor geldende procedure - ter inzage gelegd en diverse schriftelijke zienswijzen ontvangen. Tevens heeft op 14 juli 2009 een hoorzitting over genoemd voorstel plaatsgevonden. Op 17 juni 2010 heeft de Raad een wijzigingsopdracht aan de gezamenlijke netbeheerders gestuurd met het verzoek om geconstateerde strijdigheden met de gaswet in het voorstel weg te nemen. De gezamenlijke netbeheerders, waaronder GTS, hebben de wijzigingsopdracht momenteel in beraad. Op dit moment is daarom nog niets te zeggen over de uiteindelijke consequenties van de wijzigingsopdracht. Wij zullen u informeren over de verdere voortgang zodra daarover meer duidelijkheid is. De verwachting is dat dit begin september het geval zal zijn.