Een convergerend SBS

10 feb 2011

Vanaf 1 oktober 2010 hebben wij het Systeem Balans Signaal (SBS), demping parameters en buffer zone waarden gepubliceerd. Het huidige SBS-signaal is niet altijd representatief voor het SBS-signaal dat verwacht kan worden vanaf 1 april 2011. Hiervoor zijn verschillende redenen: markpartijen acteren op basis van het huidige marktmodel, demping wordt nog niet toegepast, niet alle volumes zijn onderdeel van het berekende SBS-signaal en de testen in de gezamenlijke testfase kunnen een herijking van het SBS nodig hebben.
Nu meer volumes worden toegevoegd aan de SBS-berekening en marktpartijen als onderdeel van de gezamenlijke testen actief programma's met demping versturen, zien wij dat het SBS-signaal al meer gaat lijken op het SBS-signaal zoals dat zal zijn vanaf 1 april 2011. Echter is het mogelijk dat grote afwijkingen kunnen plaatsvinden tot 1 april 2011 door hierboven genoemde redenen. De gepubliceerde zones en parameters zijn representatief, uitgezonderd de specifieke testperiodes. Hierover zijn en worden de implementatiemanagers geinformeerd.