Enquête invoering van “Long Term Use it or Lose it”

07 aug 2014

Op de Shippers meeting van 15 mei jl. heeft GTS aangekondigd in juni een enquête te zullen houden over de invoering van “Long Term Use it or Lose it”. Op dit moment zijn GTS en de Nederlandse regulator ACM nog in overleg hierover. GTS heeft daarom besloten de enquête uit te stellen. We zullen u te zijner tijd informeren over de vervolgstappen.