Erkenning Trianel Energy B.V. ingetrokken

24 dec 2012

Op 24 december 2012 heeft GTS besloten de erkenning van Trianel Energie B.V. als erkende programmaverantwoordelijke in te trekken, omdat is gebleken dat zij niet langer kredietwaardig is in relatie tot haar beoogde verplichtingen. De inwerkingtreding van de intrekking zal met ten hoogste 10 werkdagen worden opgeschort, tot het moment dat de programmaverantwoordelijkheid van Trianel over de overige programmaverantwoordelijken shippers is verdeeld.

Gedurende de opschorting worden alle individuele verzoeken van kleinverbruikers tot overdracht van programmaverantwoordelijkheid van of naar Trianel geweigerd.