Contractering Direct Aangeslotenen van de baan

17 nov 2010

Gezamelijke netbeheerders trekken voorstel terug

Op 21 juli 2010 hebben wij u via onze website geïnformeerd over de voortgang rondom de Contractering Direct Aangeslotenen. Dit was mede naar aanleiding van de wijzigingsopdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die de gezamenlijke netbeheerders op 17 juni 2010 ontvingen.

Naar aanleiding van deze wijzigingsopdracht heeft GTS, namens de gezamenlijke netbeheerders, overleg gehad met de NMa. Daarop hebben de gezamenlijke netbeheerders besloten het codewijzigingsvoorstel voor invoering van de Contractering Direct Aangeslotenen in te trekken. Het aanpassen van het voorstel conform de wijzigingsopdracht zou onvoldoende bijdragen aan het verbeteren van de belangen van de betrokken partijen. De brief die de gezamenlijke netbeheerders aan de NMa hebben verzonden kunt u hier downloaden.

Concreet betekent het intrekken van het codewijzigingsvoorstel voor u als aangeslotene op het landelijk gastransportnet dat er niets verandert per 1 januari 2011. De contractering van de exitcapaciteit voor het jaar 2011 zal dus op de voor u vertrouwde manier plaatsvinden via uw leverancier dan wel door uzelf indien u AMEX of shipper bent.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen we u uiteraard op de hoogte houden.