Gasunie Transport Services (GTS) gecertificeerd als onafhankelijk netbeheerder

20 dec 2013

Landelijk netbeheerder GTS krijgt van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) het certificaat als onafhankelijk netbeheerder. GTS heeft daarmee voldoende aangetoond als landelijk netbeheerder te voldoen aan de Europese splitsingseisen en haar taken op het gebied van het transport van gas onafhankelijk van belangen in productie, levering en handel van gas uit te voeren.

Dit ontvlechtingscertificaat komt voort uit het Europese Derde Pakket voor energiewetgeving. Nationale energietoezichthouders hebben op grond van het Derde Pakket de taak om na te gaan of hun landelijke netbeheerders voldoen aan de Europese eisen. Eén van de vereisten die ACM stelt om GTS te kunnen certificeren als onafhankelijk netbeheerder is dat beheer en eigendom van het gastransportnetwerk ondergebracht moeten zijn bij dezelfde partij. Dat gebeurt binnen de huidige organisatiestructuur van Gasunie door het juridische eigendom van het Nederlandse gastransportnet met ingang van 1 januari 2014 over te dragen van Gasunie naar GTS.