Gasunie verbetert werking gasmarkt met nieuw balanceringssysteem

01 apr 2011

Primeur voor Nederlandse gasmarkt


Vandaag is een historische dag voor het gastransport in Nederland. Dan treedt namelijk het nieuwe balanceringsregime in werking en schakelt Nederland over op een systeem waarbij marktpartijen zelf zorgen voor de balans in het landelijk gastransportnet. Om in balans te blijven, kunnen partijen namelijk zelf gas aankopen of verkopen op het TTF (Title Transfer Facility), de Nederlandse virtuele gashandelsplaats. Het TTF zal hierdoor nog beter gaan functioneren waarmee het zijn nummer één positie op het Europese continent verder kan versterken. Zowel het nieuwe balanceringsregime als de verder toenemende aantrekkelijkheid van het TTF vormen een belangrijke impuls voor de verdere uitbouw van Nederland als gasrotonde van Noordwest Europa. Paul van Gelder, CEO van Gasunie: “Met dit nieuwe balanceringssysteem levert Gasunie-dochter Gas Transport Services samen met andere partijen, een belangrijke bijdrage aan de gasmarkt in het kader van de Gasrotonde strategie. Consumenten en industriële gebruikers kunnen blijvend rekenen op een betrouwbare en goed werkende gasmarkt die steeds meer gekoppeld raakt aan de gasmarkten om ons heen. Dit nieuwe, unieke regime neemt voor marktpartijen een drempel weg en stimuleert daarmee de gashandel in Nederland wat een stabiliserende werking heeft voor de gasprijs.”

Samenwerking
Vanwege de omvang en complexiteit van dit nieuwe systeem is landelijk netbeheerder Gas Transport Services (GTS) al in 2008 begonnen met de voorbereidingen ervan. Vanaf het begin is er veelvuldig overleg geweest tussen GTS, de betrokken marktpartijen, het ministerie van EL&I en de NMa. Hierdoor mag met recht gezegd worden dat het nieuwe balanceringsregime het resultaat is van een grote gezamenlijke inspanning die de ontwikkeling van de Nederlandse gasmarkt verder bevordert.

Nieuw regime
Om veilig en betrouwbaar gas te transporteren is het van belang dat de hoeveelheid gas die het net ingaat in balans is met de hoeveelheid die er aan wordt onttrokken. In het nieuwe regime kan elke partij die gas transporteert zelf bijdragen aan het in balans houden van het net. Deze partijen worden ‘programmaverantwoordelijken’ genoemd. Voorheen was GTS de enige die het net in balans mocht en kon houden.

Dankzij het nieuwe systeem hebben alle programmaverantwoordelijken nu continu zelf inzicht in hun eigen positie. Daarnaast is de balanssituatie van het totale landelijke net, ofwel de som van de posities van alle programmaverantwoordelijken, 24/7 voor iedereen te volgen. Dit resulteert in de door alle partijen gewenste transparantie. Zolang de positie van het totale net zich binnen de toelaatbare grenzen bevindt, is het net in balans en hoeft geen van de partijen actie te ondernemen. Ook niet als een individuele programmaverantwoordelijke uit balans is. Als het totale net uit balans raakt, kunnen marktpartijen zelf ingrijpen door extra gas in te voeden of aan het net te onttrekken. Indien dit onvoldoende gebeurt en de onbalans te ver oploopt, komt een marktgericht correctiemechanisme in werking.

Biedladder
GTS heeft voor die situaties een zogenoemde biedladder ontwikkeld. Op deze biedladder bieden partijen gas te koop aan of doen een bod om gas te kopen als het systeem in onbalans is. Bij het afroepen van de biedladder worden de kosten doorberekend aan de veroorzakers van de onbalans. De programmaverantwoordelijken die het systeem hebben geholpen om minder in onbalans te raken, worden daarvoor beloond. Op deze wijze worden alle partijen gestimuleerd een actieve rol in te nemen.

Voor meer informatie: pers@gasunie.nl

Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport-hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Gasunie dient het algemeen belang in de markten waarin ze actief is en streeft ernaar een optimale waarde te creëren voor haar stakeholders. Zij is de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland. Daarnaast biedt ze ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Gasunie beschouwt de wensen van haar klanten als haar voornaamste drijfveer. Ze streeft naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vormt het Gasunie-net het hart van wat de ‘gasrotonde’ van Europa wordt genoemd.
www.gasunie.nl

Over Gas Transport Services B.V. (GTS)
Gas Transport Services BV, 100% dochter van Gasunie, is aangewezen als landelijk beheerder van het Nederlandse gastransportnet. Een van de belangrijkste taken van GTS is het verzorgen van transport van aardgas op een non-discriminatoire wijze. Met de uitvoering van haar taken bevordert GTS de leveringszekerheid en de werking van de gasmarkt.