Gasunie wint Europese gasprijs

26 jan 2012
  • European Gas Conference Award voor ‘Netbeheerder van het jaar’
  • ‘Gasunie drijvende kracht achter Noordwest-Europese gasmarkt’
  • Ook Gasunie-participaties Gate terminal en Nord Stream in de prijzen

Tijdens de European Gas Conference te Wenen is gasinfrastructuurbedrijf Gasunie uitgeroepen tot ‘netbeheerder van het jaar’. De jury kende deze ‘TSO of the year’-prijs toe omdat Gasunie met haar bedrijfsprestaties een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de goede marktwerking en grensoverschrijdende gashandel in Europa.

Uit een sterk internationaal deelnemersveld van genomineerde netbedrijven koos de jury Gasunie vanwege het grensoverschrijdende en innovatieve karakter van haar activiteiten. Deze komen bijvoorbeeld tot uiting in haar leidende rol in het opstellen van nettoegangsvoorwaarden, het opheffen van handelsdrempels als gevolg van verschil in gaskwaliteiten en het introduceren van een innovatief concept voor het verbinden van de gashandelsplaatsen in Nederland, Duitsland en Denemarken (het ‘Link4Hubs’-concept). Ook noemde de jury de centrale internationale positie van Gasunie in Nederland en Duitsland en met name de inspanningen van Gasunie Deutschland op netbeheerdersgebied.

Paul van Gelder: ‘Een prijs als deze is vooral belangrijk, omdat het een erkenning is voor het werk van onze medewerkers. Die brengen, onder de noemer ‘Crossing borders in energy’ met inzet en volharding een zorgvuldig uitgezette strategie tot uitvoering. Deze bekroning bevestigt nog maar weer eens hoe belangrijk het is om in je strategie internationaal te blijven denken. Dat is ook voor Nederland belangrijk – zowel vanuit het oogpunt van leveringszekerheid als economie.’

Ook een tweetal bedrijven waarin Gasunie deelneemt als aandeelhouder vielen in de prijzen. Gate terminal, ontwikkeld door Gasunie en Vopak samen, is gelegen op de Maasvlakte bij Rotterdam en werd in september 2011 door Koningin Beatrix geopend als eerste importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. Gate terminal werd uitgeroepen tot het ‘LNG-project van het jaar’, omdat ‘de terminal als onafhankelijk distributiepunt Europese energiebedrijven in staat stelt om in te spelen op de groeiende vraag en afnemende productie van aardgas in Noordwest-Europa. De terminal versterkt de leveringszekerheid en vergroot de mogelijkheden voor nieuwe toetreders tot de Europese gasmarkt.’

Ook Nord Stream, het grote onderzeese pijpleidingproject door de Oostzee waarin Gasunie een aandeel van negen procent heeft, viel in de prijzen. Dit vanwege de uitstekende manier waarop dit project in al haar aspecten – technisch, logistiek, financieel, milieutechnisch, communicatief – wordt gemanaged.

De European Gas Conference Award is volgens programmadirecteur Sandra Haines in het leven geroepen om bedrijven aan te moedigen: 'De bedrijfsomgeving van de Europese gasindustrie is zeer sterk in beweging. Dit vergt van bedrijven en projecten dat zij voortdurend robuuste en innovatieve strategieën moeten ontwikkelen om de concurrentie voor te blijven en om leveringszekerheid voor Europa te blijven borgen.'