Gasvoorwaarden

25 mrt 2013

Op verzoek van NMa werkt Gasunie Transport Services (GTS) aan een Engelse vertaling van de voor GTS relevante delen van de Gasvoorwaarden. Het betreft de vertaling van de door NMa op haar website gepubliceerde versie van de Gasvoorwaarden waarin de besluiten van NMa worden verwerkt. Vanaf vandaag is de vertaalde versie van de eerste 3 delen van de Gasvoorwaarden beschikbaar:

  • Begrippenlijst Gas – Definitions Gas
  • TarievenCode Gas – Tariff Code Gas
  • Transportvoorwaarden Gas – LNB  – Transmission Code Gas - TSO

De overige delen van de Gasvoorwaarden zullen in de nabije toekomst worden gepubliceerd.