Go live PRISMA Early CAM 1 april 2013

27 mrt 2013

Zoals aangekondigd is het veilingplatform TRAC-X al eerder vervangen door PRISMA (https://www.prisma-capacity.eu/web/start/).

De huidige veiling pilot van Gasunie Transport Services met Gasunie Duitsland op Oude Statenzijl GUD H wordt op 2 april 2013 gestopt. Op 1 april gaat PRISMA live, en wordt er capaciteit geveild gebaseerd op de CAM NC. Deze datum valt samen met het paasweekend zodat we pas op 2 april starten met het veilen van firm day ahead capaciteit voor 3 april.

In het kader van de Early implementation CAM network code zullen wij op 7 grenspunten met 5 NNO’s capaciteit op het veilingplatform PRISMA aanbieden. De bedoeling is om op de hieronder genoemde punten gebundelde capaciteit aan te bieden. Omdat niet alle TSO’s even ver zijn met hun IT aanpassingen, zullen we 2 april starten met ongebundelde additionele firm day ahead capaciteit. Uitzondering hierop is OSZ GUD H waar we vanaf 2 april wel gebundelde firm entry en exit day ahead capaciteit aan zullen bieden. Op korte termijn zullen we publiceren wanneer wij op de andere hieronder genoemde punten gebundelde capaciteit kunnen aanbieden.

In onderstaande tabel is aangegeven welke (orde grootte) hoeveelheid capaciteit GTS gaat aanbieden en welke punten en NNO’s het betreft.

NNO Netwerkpunt Product Orde grootte entry capaciteit Orde grootte exit capaciteit
GUD 300146 OSZ GUD H Gebundeld vanaf 2 april 1700 MWh/h 1350 MWh/h
OGE 300139 Bocholtz TENP Voorlopig ongebundeld   500 MWh/h
OGE 300145 OSZ OGE Voorlopig ongebundeld 1000 MWh/h 1000 MWh/h
Gascade 300147 OSZ Gascade Voorlopig ongebundeld 1000 MWh/h 1000 MWh/h
Thyssengas 301368 Bocholtz Vetschau Ongebundeld vanaf 5 april   100 MWh/h
Fluxys 301111 Zelzate Voorlopig ongebundeld 1000 MWh/h 500 MWh/h
Fluxys 300143 's Gravenvoeren Voorlopig ongebundeld   400 MWh/h

 

GTS biedt op PRISMA additionele day ahead capaciteit aan die niet ten koste gaat van de reguliere capaciteit. Shippers kunnen in 2013 GEA click & book blijven gebruiken voor het boeken van de reguliere beschikbare transport capaciteit.

De hierboven genoemde hoeveelheden zijn verwachtingen die op korte termijn kunnen wijzigen (transport technische redenen of netwerkbelasting). De uiteindelijk definitieve hoeveelheden zijn vanaf 16:30 zichtbaar op PRISMA, waarna de shippers tot 17:00 kunnen bieden.

Het gehanteerde veilingmechanisme is het uniform price algorithm. Shippers kunnen per veiling 10 biedingen insturen. Uiteindelijk worden alle biedingen van alle shippers op aflopende prijs volgorde gerangschikt. Hierna wordt volgens vaste regels bepaald (zie presentatie laatste workshop) hoeveel capaciteit er aan welke shippers wordt toegewezen.

De minimum prijs op de veiling is voor GTS én NNO het gereguleerde tarief voor dagcapaciteit (voor GTS: jaarfee*maandfactor*1/15).