Goede belangstelling voor Open Season 2017 van GTS

17 apr 2012

Meer dan twintig klanten van Gas Transport Services (GTS), dochter van Gasunie en beheerder van het Nederlandse gastransportnetwerk, hebben zich sinds 1 februari 2012 aangemeld als deelnemer aan Open Season 2017. Dat blijkt uit de registraties voor het Open Season tot dusver. Vrijwel alle geregistreerden hebben daarbij inmiddels aangegeven transportcapaciteit te willen gaan boeken en/of te gaan aanbieden. GTS gaat later deze maand met deze klanten om tafel zitten om met hen de contracten door te spreken voor Open Season 2017. De registratiefase blijft van kracht, waardoor klanten zich ook nu nog kunnen aanmelden als deelnemer van Open Season 2017.

Toekomstige capaciteitsbehoefte
GTS startte begin februari van dit jaar een nieuw Open Season proces om tegemoet te komen aan de toekomstige capaciteitsbehoefte van haar klanten. Het doel is om eventueel benodigde extra capaciteit beschikbaar te hebben vanaf oktober 2017. In dit Open Season werkt GTS nauw samen met een zevental aangrenzende systeembeheerders voor gastransport, opslag en LNG, door gelijktijdige marketing van gasinfrastructuurdiensten in het GTS-netwerk en in de aangrenzende infrastructuursystemen van de gasrotonde. Ook biedt GTS de mogelijkheid om voorheen geboekte capaciteit aan te bieden. Met het aanbod van deze secundaire capaciteit kan – door tussenkomst van GTS – een deel van de vraag van andere partijen worden bediend. Dit komt een optimaal gebruik van het gasnetwerk en de aantrekkelijkheid van de 'gasrotonde’ ten goede.

Europa in beweging
De verdere toename van de vraag naar transportcapaciteit in het netwerk van Gasunie komt onder meer omdat Europa in de komende decennia een toenemend beroep zal doen op de gasvoorraden van landen buiten de Europese Unie, zoals Noorwegen, Rusland en LNG-producerende landen. De afname van de binnenlandse gasproductie leidt ook tot een toenemende behoefte aan gasopslag zodat in de toekomst goed kan worden ingespeeld op de fluctuerende vraag.
Door de infrastructuur en de gunstige ligging van het Gasunie netwerk kan Nederland voor Noordwest-Europa een belangrijk logistiek knooppunt worden en blijven voor de opslag en het transport van deze gasstromen uit de verschillende aanvoerrichtingen. Gas speelt een belangrijke rol in de duurzame Europese energiemix van de toekomst. Doordat het flexibel kan worden ingezet is het ideaal als aanvulling op zon- en windenergie, die geen constant aanbod leveren. Hiervoor is ook voldoende gastransportcapaciteit nodig.

Meer informatie over Open Season 2017: www.gastransportservices.nl/openseason2017.