Goede eerste maand nieuw balanceringsregime

03 mei 2011

Het nieuwe Nederlandse balanceringsregime, dat op 1 april jl. in werking is getreden, functioneert prima. Voor alle betrokkenen heeft dit nieuwe regime de nodige veranderingen met zich meegebracht. Na de eerste maand kunnen we zien dat zowel de shippers als GTS hun rol goed hebben ingevuld. Over het algemeen zijn de shippers goed in staat om met elkaar het net in balans te houden. De biedladder is een aantal keer afgeroepen waarna de balans in het gastransportnet weer keurig herstelde.

Wij adviseren alle shippers om gebruik te maken van Business-to-Business (B2B) voor de online informatievoorziening. De infrastructuur van B2B is 24/7 beschikbaar. De online informatie is ook beschikbaar in Gasport, echter de infrastructuur van Gasport is niet 24/7 beschikbaar. De eerste weken hebben we gezien dat diverse partijen alleen gebruik hebben gemaakt van Gasport. Aangezien Gasport niet volcontinu beschikbaar is, is het aan te bevelen om B2B in elk geval als back-up achter de hand te hebben.

Daarnaast willen wij nogmaals de regels voor kredietwaardigheid onder uw aandacht brengen.
In het nieuwe balanceringsregime is de exposure voor onbalans gebaseerd op de financiële waarde van het POS, biedladdertransacties en settlementfacturen waarvan de betalingstermijn is verstreken. Dit is ook uitgelegd op de Shipper meeting van 16 maart, waarvan u hier de sheets kan vinden.
De exposure positie wordt getoond in Gasport onder 'Financial'. Daarnaast staat er meer informatie in het "handhavingprotocol kredietwaardigheid" op onze website. Zoals beschreven staat in het protocol wordt een Shipper geïnformeerd wanneer zijn totale exposure hoger is dan 85% van de kredietlimiet. Wanneer de totale exposure hoger is dan 100% van de kredietlimiet zal een Shipper verzocht worden om direct actie te ondernemen door additionele zekerheden te verstrekken.