Groeiende vraag naar gastransportcapaciteit: GTS start Open Season 2017

01 feb 2012

GTS, dochter van Gasunie en beheerder van het Nederlandse gastransportnetwerk, start een nieuw Open Season proces om tegemoet te komen aan de toekomstige capaciteitsbehoefte van haar klanten. Dit wordt het vierde Open Season na drie eerder succesvolle Open Seasons, die hebben geleid tot investeringsprojecten voor de uitbreiding van het hogedruk gastransportnetwerk van GTS. Met dit Open Season biedt GTS haar klanten de gelegenheid om aan te geven wat hun capaciteitsbehoefte zal zijn in de toekomst, waarbij deze behoefte kan worden gebundeld om tot een efficiënt investeringsprogramma te komen.
GTS zal deze keer voor het eerst zoveel mogelijk invulling geven aan de capaciteitsbehoefte met inzet van bestaande capaciteit door klanten de mogelijkheid te bieden om voorheen geboekte capaciteit in te ruilen. Op deze manier kan het secundaire gebruik van langetermijncapaciteit een rol spelen om de vraag naar extra capaciteit te dekken. Dit komt een optimaal gebruik van het gasnetwerk en de aantrekkelijkheid van de 'gasrotonde’ ten goede.

Open Season 2017 (OS2017) zal zich vooral richten op de capaciteitsbehoefte van klanten in het Nederlandse gasnetwerk. Het doel is om de extra capaciteit beschikbaar te hebben vanaf oktober 2017. GTS heeft besloten dit Open Season te starten na een recent onderzoek onder haar klanten, waaruit duidelijk bleek dat de vraag naar meer transportcapaciteit in de 'gasrotonde' in de toekomst zal toenemen. Ongeveer 25 klanten gaven aan dat zij geïnteresseerd waren in capaciteitsontwikkeling door middel van een nieuw Open Season.

Om tegemoet te komen aan de wensen van klanten in dit marktgebied zal GTS samenwerken met een aantal aangrenzende systeembeheerders voor gastransport, opslag en LNG, door gelijktijdige marketing van gasinfrastructuurdiensten in het GTS-netwerk en in de aangrenzende infrastructuursystemen van de gasrotonde.

De voortdurende toename van de vraag naar transportcapaciteit in het GTS-netwerk is onder meer het gevolg van de verschuiving van binnenlandse gaslevering - op Europees niveau- naar import vanuit landen buiten de EU, zoals Noorwegen, Rusland en LNG-producerende landen. De afname van de binnenlandse gaslevering leidt ook tot een toenemende behoefte aan gasopslag zodat in de toekomst goed kan worden ingespeeld op de fluctuerende vraag. Gas speelt een belangrijke rol in de duurzame Europese energiemix van de toekomst. Doordat het flexibel kan worden ingezet is het ideaal als aanvulling op zon- en windenergie, die geen constant aanbod leveren. Hiervoor is ook voldoende gastransportcapaciteit nodig.