GTS bestaat 10 jaar

02 jul 2014

Gasunie Transport Services bestaat vandaag 10 jaar. Op 2 juli 2004 werden wij opgericht als netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Graag willen wij onze klanten en andere stakeholders bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de goede samenwerking. Ook in de komende jaren hopen wij samen met u een bijdrage te leveren aan een goed functionerende Europese gasmarkt.