GTS geen hinder van DigiNotar

08 sep 2011

Vorige week is bekend geworden dat DigiNotar, een Nederlandse uitgever van digitale certificaten, gehackt is. Als reactie daarop hebben grote softwareleveranciers het vertrouwen in DigiNotar opgezegd en het basiscertificaat, de DigiNotar Root CA, verwijderd van de lijst met vertrouwde certificaten in hun software. Hierdoor zijn de beveiligde gedeelten van een aantal (semi)overheidswebsites niet meer toegankelijk.

GTS maakt geen gebruik van DigiNotar certificaten voor de online diensten. Klanten van GTS ondervinden op de GTS websites dus geen hinder van de DgiNotar kwestie, het beveiligde gedeelte van deze sites blijft gewoon op een goede manier werken.

Als u communiceert met GTS via een systeem dat gebruik maakt van een EASEE-gas certificaat moeten er een aantal maatregelen genomen worden, omdat deze EASEE-gas certificaten wel door DigiNotar zijn uitgegeven. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot EASEE-gas (www.easee-gas.org). Overigens is iedereen die gebruik maakt van EASEE-gas certificaten hierover al door EASEE-gas geïnformeerd.