GTS tekent beroep aan tegen Methodebesluit NMa

23 nov 2011

GTS heeft beroep aangetekend tegen het Methodebesluit van toezichthouder NMa. Hoewel GTS, net als andere partijen, niet onverdeeld gelukkig is met het Methodebesluit, had zij toch de hoop dat andere partijen van beroep zouden willen afzien. In dat geval zou ook GTS geen beroep hebben ingesteld. De markt is gediend met zekerheid en stabiliteit. Nu VEMW besloten heeft om toch in beroep te gaan, kan GTS niet anders dan ook beroep instellen en in rechte de punten inbrengen waarvan zij vindt dat het Methodebesluit onjuist is.