GTS vraagt certificering aan

27 nov 2012

Landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) heeft een aanvraag ingediend om gecertificeerd te worden als onafhankelijk netbeheerder. Het certificeringsvereiste is nieuw en komt voort uit het Europese Derde Pakket voor energiewetgeving. Nationale energietoezichthouders hebben op grond van het Derde Pakket de taak om na te gaan of hun landelijke netbeheerders voldoen aan de Europese splitsingseisen en onafhankelijk zijn van productie en levering van energie. In Nederland moet de toezichthouder NMa toetsen of GTS voldoet aan de Europese eisen.

Eén van die Europese vereisten is dat het eigendom van het gastransportnetwerk ondergebracht moeten zijn bij de netbeheerder. Dat gebeurt binnen de huidige organisatiestructuur van Gasunie door het juridische eigendom van het Nederlandse gastransportnet met ingang van 1 januari 2014 over te dragen van Gasunie naar GTS.

Voordat de NMa een definitief besluit neemt over de certificering van GTS als onafhankelijke landelijk netbeheerder, brengt de Europese Commissie een advies uit. De kan NMa naar verwachting in de loop van 2013 een positief certificeringsbesluit nemen. Gasunie Deutschland en BBL Company, op wie deze Europese certificering ook (deels) van toepassing is, hebben reeds een certificeringsaanvraag ingediend bij de relevante toezichthouders, respectievelijk de Bundesnetzagentur en Ofgem en de NMa.