Herinnering aanmelding certificering

26 mrt 2010

Wij willen u graag herinneren aan het certificeringproces voor het nieuwe balanceringsregime en marktmodel en dan meer specifiek de aanmelding voor de certificering en de deadline voor het sturen van het aanmeldingsformulier.

De certificering is noodzakelijk en verplicht voor de berichtenservice voor het POS en SBS en voor de berichten voor de biedprijsladder en het programma. Bij de certificering ligt de focus op de technische mogelijkheden voor het versturen en ontvangen van de berichten.

De certificering zal door EDSN worden uitgevoerd. De procedure en het aanmeldingsformulier voor de certificering zijn daarom beschikbaar op de website van EDSN. In deze procedure vraagt EDSN om het aanmeldingsformulier voor 15 april in te sturen. De certificering zal plaatsvinden in juni en juli 2010.

Let op dat elke erkende programmaverantwoordelijke verantwoordelijk is voor zijn eigen certificering. Voor de uitvoer van de certificeringstests geldt het volgende:

 - Partijen die hun eigen software hebben voor berichtuitwisseling voeren zelf de certificeringstest uit.
- Partijen die standaard third party tools voor berichtuitwisseling gebruiken in hun eigen IT infrastructuur voeren ook zelf de certificeringstest uit.
- Partijen die hun berichtuitwisseling laten doen door een serviceprovider kunnen hun certificeringstest laten uitvoeren door deze serviceprovider.