Herinnering nominatieproces

19 nov 2010

Zodra op 1 april 2011 het nieuwe balanceringsregime en marktmodel actief zullen worden, verwachten wij een toename in de communicatie tussen uw bedrijf (als toekomstig Programmaverantwoordelijke) en GTS. Vooral de communicatie met onze afdeling Dispatching zal intensiever worden. Daarom willen wij graag uw aandacht vragen voor de huidige regels met betrekking tot het nominatieproces op netwerkpunten waarop een nominatieplicht van toepassing is.

Wij merken de laatste tijd dat het vaker voorkomt dat deze nominaties te laat verstuurd worden of in zijn geheel niet. Dit heeft een negatief effect op het confirmatie- en matchingproces en kan ingeval van TTF-deals en nominaties/confirmaties op grenspunten ook tot onduidelijkheid leiden bij de betreffende tegenpartij. Om dit en de vragen die het oproept te voorkomen, verzoeken wij iedereen om nominaties tijdig en conform de operating procedure te versturen.

Nominaties voor een gasdag dienen op zijn laatst day-ahead voor 14:00 LET verstuurd te worden. Dit geldt ook voor nulnominaties indien u geen gebruik gaat maken van uw capaciteit.
De operating procedure staat beschreven in appendix 5 van onze TSC.

Daarnaast willen we u eraan herinneren dat alle nominaties bevestigd worden met een confirmatie. De confirmatie is de meest efficiënte manier om het goed aankomen van uw nominatiebericht te controleren. Indien u na lezing van het confirmatiebericht nog additionele vragen over uw confirmatie heeft, kunt u contact opnemen met onze afdeling Dispatching.

Tot slot willen wij u vragen dit bericht door te sturen naar de operationele collega's/afdeling binnen uw bedrijf. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.