Implementatiedatum (1 april 2011) voor het nieuwe balanceringsregime en het nieuwe marktmodel Wholesale Gas

29 jun 2010

Op 15 juni 2010 is de vaste commissie voor economische zaken van de Eerste Kamer bijeen geweest om de procedure rondom de behandeling van het wetvoorstel “versterking van de gasmarkt en voorrang voor duurzame elektriciteit” te bespreken. De commissie heeft besloten om aanvullend advies te vragen aan de Raad van State over een onderdeel van het onderwerp “voorrang voor duurzame elektriciteit”. Dit zal er toe leiden dat het betreffende wetsvoorstel niet voor het zomerreces door de eerste kamer vastgesteld kan worden.

GTS heeft naar aanleiding van het uitstel van de besluitvorming in de eerste kamer overwogen welke gevolgen dit dient te hebben voor de beoogde implementatiedatum van het nieuwe balanceringsregime en het nieuwe marktmodel Wholesale Gas.
GTS heeft geen reden gezien de implementatiedatum van 1 april 2011 te wijzigen.
Argumenten die hierbij zwaar hebben meegewogen zijn
• het feit dat de beoogde wetswijziging op het gebied van “versterking van de gasmarkt” niet ter discussie staat in de eerste kamer
• de waarneming dat een belangrijk deel van de marktpartijen vast houdt aan de datum van 1 april 2011 om gereed te zijn voor de implementatie
• het gegeven dat een eventueel uitstel van de implementatiedatum het risico oplevert dat de implementatiekosten bij zowel GTS als de marktpartijen de gereserveerde budgetten zullen overschrijden