Installatie Zuidbroek in beeld voor uitbreiden Nederlandse stikstofcapaciteit

01 jun 2015

Op 22 mei 2015 heeft minister Kamp van Economische Zaken aangekondigd dat de stikstofcapaciteit in Nederland vanaf eind 2019 zal worden vergroot tot 30 miljard kubieke meter per jaar. Dit is nodig in voorbereiding op een vermindering van gaswinning uit Groningen wegens natuurlijke terugloop. Bovendien zou een vergrote stikstofcapaciteit in de toekomst ook een mogelijke verdere reductie van de gaswinning in Groningen kunnen opvangen.

Door de bestaande stikstofcapaciteit in Nederland de komende jaren fors uit te breiden,  kan er vanaf eind 2019 flink meer gas uit het buitenland geschikt worden gemaakt voor gebruik door Nederlandse huishoudens. Het ligt voor de hand om de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek hiervoor uit te breiden. Veel infrastructuur is daar al aanwezig of bevindt zich op korte afstand. 

Zeven miljoen huishoudens in Nederland gebruiken op dit moment aardgas om te koken en hun huis te verwarmen. Hiervoor wordt nu grotendeels gas uit Groningen gebruikt. Ook huishoudens in Duitsland, België en Frankrijk zijn van dit gas afhankelijk. Aardgas uit bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland, LNG én gas uit Nederlandse kleine velden kan niet direct voor deze huishoudens worden gebruikt. Dit gas heeft een hogere calorische waarde dan het gas uit Groningen. Door dit gas in een stikstofinstallatie te mengen met stikstof, wordt het geschikt gemaakt voor huishoudens. Op dit moment kan er op die manier in Nederland al tot 20 miljard kubieke meter gas per jaar worden omgezet in installaties in Wieringermeer, Ommen en Zuidbroek.