IT-aanpassing nodig voor alle GTS shippers vanwege integratie BBL-GTS

22 nov 2017

Vanaf 1 januari 2018 zal de BBL-interconnector onderdeel worden van het TTF-marktgebied. Dat besluit hebben wij deze week samen met BBL Company genomen, nadat wij daar de afgelopen maanden de markt over hebben geconsulteerd en na overleg met de toezichthouders ACM en Ofgem.

De integratie heeft een aantal wijzigingen in de IT systemen van onze shippers tot gevolg. Wat er precies moet gebeuren hebben wij opgeschreven in het document GTS BBL integration operation aspects’. Een belangrijke boodschap daarbij aan de shippers was om er tijdig voor te zorgen dat zij hun programma’s aanpassen, zodat de TTF trades daarin geaggregeerd meegenomen worden.  Dat is belangrijk om te voorkomen dat hun programma wordt afgewezen. Shippers die gebruik maken van demping lopen daarbij bovendien het risico dat demping in het exit programma niet wordt toegewezen.

Uit de gesprekken met verschillende marktpartijen bleek dat de meeste shippers al een begin hebben gemaakt met de implementatie van de IT wijzigingen en het testen ervan. Maar uit die gesprekken bleek ook dat niet voor iedereen duidelijk was of deze wijzigingen ook voor hen van toepassing is. Daarom maken we van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat alle programmaverantwoordelijke partijen hun programmastructuur moeten aanpassen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze GTS Customer Desk of een mail sturen naar nominationsupport@gastransport.nl voor specifieke vragen met betrekking tot het testen van de IT aspecten.