Lagere tarieven veiling pilot

07 dec 2012

De gecombineerde maand- dagfactor (0.075/15) voor de veilingpilot op OSZ GUD is  teruggebracht naar het niveau zoals die ook in de zomer periode van toepassing was. In de ontheffing voor de veilingpilot heeft de NMa deze mogelijkheid aan GTS beschikbaar gesteld voor het geval de spread tussen de hubs onvoldoende incentive zou bieden om de beschikbare transportcapaciteit te benutten.